09.5.2019 – Kawa w Temacie – spotkanie kolporterów i chętnych na kolporterów

Kolporterzy Ig Odra i Ig Ślęża pragną zaprosić wszystkich chętnych podjęcia
się służby kolportera, jak również kolporterów innych gr. AA pełniących już tę służbę we Wspólnocie na spotkanie, które odbędzie się 9 maja 2019r. o godz. 18 00 w PIK ul. Pl. Św. Macieja 5.
To nie będzie miting. To nie będzie też warsztat. To ma być krótkie spotkanie
przy kawie, którego celem będzie wymiana doświadczeń w trakcie luźnej rozmowy
opartej o służbę kolportera.
Rozwianie wątpliwości i wyzbycie się obaw związanych z podjęciem służby.
Dowiedzenie się jak owa służba wygląda na poziomie gr AA i Ig
„Jeśliś szewcem został, wytrwaj w szewstwie. Lepiej robić jedną rzecz znakomicie niż wiele rzeczy kiepsko” (12/12 str.150.)
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!
Kolporter Ig Odra Łukasz i Ig Ślęża Rafał.