KOMUNIKAT VII TRADYCJA

Kochani!
Ze względu na stan epidemii COVID-19 w Polsce nie odbywają się spotkania Grup, Intergrup, Regionów. Proszę o wpłacanie pieniędzy na konto Regionu, pamiętając o zabezpieczeniu stałych wydatków Grup i Intergrup (np. czynsz).
Sytuacja finansowa Regionu AA Dolnośląski jest bardzo słaba. Rezerwy finansowej na utrzymanie PIK-u wystarczy nam zaledwie do czerwca br. Obecnie w kasie regionu mamy 7,41zł. Dziękuję Wszystkim Grupom i Intergrupom za dotychczasowe wpłaty. To dzięki Wam Region ma szansę na przetrwanie tej trudnej dla Wszystkich sytuacji.
Wszystkim z całego serca życzę Zdrowia,Wytrwałości i Pogody Ducha.
Dane do przelewu na subkonto naszego Regionu:
Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
ul.Chmielna 20, 00-020 Warszawa
nr konta: 97 1500 1777 1217 7008 6776 0000
KONIECZNIE Z DOPISKIEM: DAROWIZNA np. INTERGRUPA xxx 🙂
POZDRAWIAM WSZYSTKICH SERDECZNIE
SYLWIA SKARBNIK REGIONU