Startujemy w nowej formie

Drodzy Przyjaciele!

Dzielenie się doświadczeniem życia w trzeźwości jest jedynym celem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Lecz aby ten cel można było realizować istnieje konieczność ciągłej pracy nad sobą, nieustającego rozwoju osobistego i to jest drugi powód naszych starań związanych z mitingiem pisanym. “Nie możesz dać komuś czegoś, czego sam jeszcze nie posiadasz”, pisze współtwórca AA Bill W. na kartach książki “Anonimowi Alkoholicy”. Jeżeli przestaniemy pisać kolejne teksty, będzie to oznaczało tylko jedno – że repertuar spraw i doświadczeń właśnie się nam wyczerpał. Tego bardzo chcemy uniknąć.

 Pisząc o swoich doświadczeniach ciągle na nowo, lepiej, odkrywamy samych siebie. To trudna i piękna praca. Tyle mamy radości obserwując wzajemne wzrastanie. To tak, jakbyśmy w praktyce realizowali sceny ze znanego w naszej Wspólnocie obrazka wysokich i stromych schodów, po których wspinamy się podając sobie wzajemnie pomocną dłoń, bo nikt z nas nie chce piąć się po nich samotnie. Chcemy iść razem i jak dotąd nam się to udaje.

Współpraca i przyjaźń – to nasze motto. A szczęśliwe życie – to cel.

Zakładka „pomocna dłoń” ma być interaktywnym forum dzielenia się doświadczeniem w budowie siebie na nowo. Tak więc będziemy w niej podejmować te tematy, ktorymi żyjemy na codzień, a które są związane z naszym wzrastaniem w trzeźwości. Jedyna prośba, abyśmy dodając swoje wpisy zachowali zasady obowiązujące na każdym mitingu AA: nie polemizujemy, mówimy tylko o sobie, własnych doświadczeniach, nie krytykujemy i nie oceniamy wypowiedzi innych, nie udzielamy rad. Tak więc, przyjęte w naszej cywilizacji zasady współżycia społecznego, niech będą obowiązujące rownież tutaj.

Jeżeli chcielibyście zaproponować jakiś temat naszych rozważań, lub macie sugestię dotyczącą tej zakładki, to proszę o wiadomość na adres e-mail: pomocnadlon@autograf.pl

Życzymy Wam przyjemnej lektury i wielu odkryć.