Nazywam się Bill W.

Bill Wilson rujnuje sobie życie z powodu pijaństwa. Wykorzystuje swe doświadczenia, aby stworzyć organizację Anonimowych Alkoholików i pomóc innym wyzwolić się z nałogu

.https://www.cda.pl/video/139107b6?fbclid=IwAR3rcIaByhIYohfYzEQfsSCJMJ7eOzjgTcsUOjA1Ogc3gQqiUWtNw2Ydt78

Link do filmu wykorzystujemy w celach niekomercyjnych.