Anonimowi Alkoholicy oczami „AAdmina”.

Anonimowi Alkoholicy – kim są?

Anonimowi Alkoholicy to grupa ludzi, którzy spotykają się, rozmawiają, pomagają sobie nawzajem aby trzeźwieć. Aby nie pić. Wszystko opiera się na wzajemnej wymianie doświadczeń. Mimo tego, że różnią się między sobą to ich historie są do siebie podobne.