Bogdan z Opola – Koncepcja 8

Powiernicy są głównymi planistami i realizatorami działań, zarządzają finansami, sprawują nadzór nad Fundacją BSK zachowując prawo wyboru jej Zarządu. otaczając opieką wszystkie poziomy służb AA w Polsce

 

Koncepcja o ważności wyboru służb i o tym, czym służby są.

 

Koncepcja ta odnosi się do służb i wskazuje jak powinny działać i czym są. W treści Koncepcji jest mowa o poziomie Krajowym, ale założenia odnoszą się również do poziomu Regionów, Intergrup i grup.

O co chodzi? Otóż – zgodnie z V Tradycją – najważniejszym i jedynym celem Wspólnoty jest niesienie posłania alkoholikom, którzy jeszcze cierpią. Podstawowym „narzędziem” do tego jest Grupa.

A kiedy Grupa jest zdolna do niesienia posłania? Wtedy, gdy działa zgodnie z Tradycjami, Koncepcjami i wypracowanymi wzorcami. Aby tak było, potrzebni są AA, którzy by zadbali o to. Tak więc potrzebne są służby i służebni, którzy odpowiedzialnie podjęliby się służb. To służby grupy planują działania Grupy, realizują je i ponoszą za to pełną dpowiedzialność przed Grupą.

Dlatego też – po raz kolejny – dochodzimy do słusznego wniosku, że do pełnienia służb są potrzebni odpowiedzialni ludzie, którzy znają wszystkie 3 Legaty, tj. Kroki, Tradycje i Koncepcje. Bez znajomości tych zasad można popełnić i popełnia się błędy rzutujące na całą Wspólnotę, a to jest niezgodne z Tradycją IV.

Opisane zagadnienie dotyczy nie tylko poziomu Grupy, ale każdego poziomu służb: Intergrupy, Regionu, Służb Krajowych. Jednak należy bezwzględnie pamiętać, że służebni zaczynają służby w Grupach lub otrzymują rekomendacje Grup. Jakiego więc kandydata Grupa wybierze, tak będzie on działał niezależnie od poziomu dla dobra Wspólnoty AA. I oby działał zawsze dla dobra Wspólnoty, a nie narobił szkód swoim brakiem kompetencji przez brak znajomości Trzech Legatów.

Wracając do poziomu krajowego, czyli do Powierników, to należy dodać, że Powiernicy sprawują kontrolę nad służbami. I ma to być kontrola, a nie kierowanie służbami.

Powyższe, to moja interpretacja Koncepcji VIII przeniesionej na nasz, polski grunt.