Bogdan z Opola – Krok 8

ZROBILIŚMY LISTĘ OSÓB, KTÓRE SKRZYWDZILIŚMY I STALIŚMY SIĘ GOTOWI ZADOŚĆUCZYNIĆ IM WSZYSTKIM

 

Najpierw spoglądamy w przeszłość i staramy się ujawnić przed sobą popełnione błędy, a następnie podejmujemy energiczną próbę naprawy wyrządzonych krzywd, a na koniec, oczyściwszy rumowisko przeszłości, zastanawiamy się jak, w oparciu o zdobytą już wiedzę rozwijać możliwie najlepsze stosunki z wszystkimi ludźmi, których znamy.” to cytat ze strony 78 książki „dwanaście kroków i dwanaście tradycji.

Krok 8 jest krokiem gotowości i przekonania. Muszę być gotowy wewnętrznie do przeproszenia każdego, któremu wyrządziłem krzywdę. Oprócz przeproszenia muszę być gotowy na zadośćuczynienie pokrzywdzonemu przeze mnie.

Co to znaczy być gotowym? Gdy mam już sporządzoną listę osób pokrzywdzonych muszę prosić moją Siłę Wyższą o pomoc w osiągnięciu gotowości. Muszę poczuć wewnętrznie, że chcę osobę z listy przeprosić i zadośćuczynić jej. Bez wewnętrznej gotowości będzie mi trudno szczerze przeprosić skrzywdzone osoby. Dlatego też po sporządzeniu listy nie należy się zastanawiać kogo najpierw, a kogo potem będę przepraszał. Trzeba prosić Siłę Wyższą o pomoc w uzyskaniu gotowości do przeprosin i zadośćuczynienia. Gdy szczerze prosimy o gotowość, to będzie tak, że rano się obudzimy gotowi kogoś konkretnego z listy przeprosić, lub tego kogoś spotkamy np. na ulicy.

Jest też i drugi możliwość osiągania gotowości wobec konkretnej osoby. Trzeba napisać do siebie list w imieniu pokrzywdzonej osoby. Ta czynność pozwoli na poczucie, jakie miała krzywdzona osoba, w chwili, gdy ją krzywdziliśmy. To z kolei wyzwoli w nas chęć przeproszenia i zadośćuczynienia tej osobie.

Kluczowym słowem w Kroku 8 jest „gotowość”. Bez niej nie damy rady postawić Kroku 9, czyli nie damy rady przeprosić i zadośćuczynić. A to jest warunek konieczny do pozostawienia przeszłości za sobą.