Bogdan z Opola – Tradycja 8

TRADYCJA 8

Działalność we wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach aa

Wersja pełna: Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować nie alkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku.

Tradycja 8 określa, że możemy jako Wspólnota AA możemy zatrudnić niezbędne osoby, aby wykonywały pracę na rzecz Wspólnoty. Nie możemy zatrudniać oczywiści kogoś, aby „zawodowo” niósł posłanie. Natomiast są prace, które należy wykonać(np. druk literatury) i trudno wymagać, aby ktoś poświęcał 8 czy więcej godzin na sprawy związane z działalnością Wspólnoty, bo z czegoś musi utrzymywać siebie i rodzinę.

W Polskojęzycznej Wspólnocie AA zatrudniamy pracowników głównie w BSK.

Są do dyrektor BSK, księgowy, wydawca literatury, kolporter, informatyk, sekretarka(3/4 etatu), redaktor Zdroju(3/4 etatu). Są też przypadki zatrudniania pracowników na wyższych szczeblach, np. sprzątaczki PIK. Trzeba jednak pamiętać, że aby zatrudnić kogoś musi być sporządzona umowa cywilno-prawna, a to może zrobić tylko BSK. Inaczej łamie się polskie prawo. Każdy szczebel Wspólnoty może zatrudniać pracowników, ale poprzez BSK AA.