Krok 3 – Powierzyliśmy swoje życie i swoją wolę opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

  • dajesz czas na decyzję, na „dzianie się”
  • wola Twoja nie moja … to moja dobra przemyślana decyzja bo decyzja i działanie natychmiastowe, automatyczne to samowola!
  • wycofywanie się z sytuacji w sposób fizyczny (krok w tył, liczenie do 10, modlitwa etc)
  • wola Twoja nie moja: 10 przykazań, 12 kroków, kierowanie się wartościami, absolutna uczciwość, przekuwanie wad w zalety,
  • wkład we wspólne dobro (rodzina, aa, inna wspólnota itp.)

Bóg – jakkolwiek go pojmujesz to EXPERT, który w każdej sytuacji Ci pomoże i nigdy nie zrobi Ci krzywdy. Musisz nauczyć się Jego słuchać.

Wolniej, wszystko wolniej … w o l n i e j …

PS

Wszystkie te punkty musisz ROBIĆ a nie tylko je znać.