Infolinia AA i numer informacyjno kontaktowy PIK Regionu AA Dolnośląski

Drodzy AA!
Infolinia AA 801 033 242 oraz numer informacyjno-kontaktowy PIK’u Regionu AA Dolnośląski 71 321 21 24 nadal działają i służą informacją i pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
W uwagi na epidemię COVID-19 Region AA Dolnośląski, począwszy od poniedziałku 06.04.2020, przepina swój nr w PIK’u na służebnych, którzy wyrazili chęć i zgodę na służbę przy telefonie IK. Przekierowanie numeru informacyjno-kontaktowego z PIK’u na nr prywatny służebnego jest w systemie do odwołania: jeden tydzień – jeden służebny i działa w godzinach funkcjonowania naszego PIK’u tj. poniedziałek-piątek w godz. 16:00 – 20:00 dla infolinii AA oraz poza tymi godzinami dla wrocławskiego numeru informacyjno-kontaktowego. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do służby przy telefonie do Koordynatora PIK’u – Piotra.
Zdrowia dla wszystkich i dbajcie o siebie, służby regionu.