Komunikat zespołu powierniczego ds. infrastruktury IT

Download images
Rada Powierników
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce
Komunikat Powierniczego Zespołu ds. Infrastruktury IT
  Przewodniczący Zespołu poszukuje do służby w Powierniczym Zespole ds. Infrastruktury IT dwóch czynnych zawodowo informatyków lub programistów – uczestników Wspólnoty AA. Szczególnie preferowani są kandydaci mający doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu technologii webowych, pełniący obecnie lub w przeszłości służbę łącznika internetowego w intergrupie lub regionie.
Zgłoszenia kandydatów, zawierające krótką informację o wykształceniu, umiejętnościach oraz przebiegu służby we Wspólnocie AA wraz z adnotacją „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naboru do Zespołu IT” należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@it.aa.org.pl w terminie do
24 maja 2020 r. Jako tytuł wiadomości proszę podać „Kandydat do Zespołu IT”.
Przewodniczący Zespołu
Sławomir K.
Wiadomość wysłana przez: FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE, Chmielna 20, 00-020, Warszawa, Polska PL5251009260
https://aa24.pl/pl        info@aa.org.pl