Komunikat w sprawie osób Głuchych i Słabosłyszących

Osoby g/Głuche i słabosłyszące.
Drodzy Przyjaciele AA,
zwracamy się do Was z gorącą prośbą o nawiązywanie kontaktów i przekazywanie treści listu w linku poniżej. Pismo zawiera informację o mitingach z tłumaczem polskiego języka migowego (w skrócie PJM) dla osób g/Głuchych. List prosimy rozsyłać do lokalnych oddziałów takich organizacji jak: Towarzystwo Osób Niesłyszących TON, Polski Związek Głuchych, Towarzystwo Osób Głuchoniewidomych. Przekazywanie informacji o Wspólnocie AA jest nie tylko zadaniem Zespołów Informacji Publicznej,
na które oczywiście liczymy w szczególności. Poszukujemy również a może przede wszystkim, wśród członków AA każdą chętną osobę, która wesprze w działaniach naszą nową jednostkę : Zespół ds. Osób g/Głuchych oraz Słabosłyszących. Bardzo ważne są dla nas informacje o tym, w jakim regionie i do kogo udało Wam się dotrzeć czyli wysłać pismo oraz być może jaki rodzaj współpracy nawiązaliście. Brak informacji zwrotnej z Regionów oraz Intergrup będzie dla nas kluczowy w podejmowaniu dalszych działań na danym obszarze. Jeśli macie pytania piszcie do nas na adres kontakt.aa.glusi@gmail.com lub dzwońcie pod numer kontaktowy AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących 660-467-849. Poinformujemy o szczegółach i odpowiemy na wszystkie pytanie związane z tym projektem.Czekamy na informacje od Was do końca maja.
P.S
Nie wysyłajcie samego linku oczywiście, list należy przekopiować do odrębnej wiadomości.Karolina i Paweł z Zespołu AA ds. Osób g/Głuchych oraz Słabosłyszących

https://drive.google.com/file/d/1qn7FHXJjsejgvMl8QQC-hxFP1D55hFC1/view