Informacja Zarządu Fundacji BSK AA w Polsce z dnia 03.06.2020

Informacja Zarządu Fundacji BSK AA w Polsce z dnia 3 czerwca 2020 r.
Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemiologicznego Zarząd Fundacji wystąpił do
Ministerstwa Finansów z zapytaniem o możliwość i warunki organizacji
mityngów Anonimowych Alkoholików. Odpowiedź przedstawiamy w załączeniu.
Wskazujemy na konieczność zachowania w trakcie ich  przeprowadzania
„obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia
w związku z trwaniem stanu epidemii”.
Więcej informacji  uzyskać można w regionalnych stacjach
epidemiologicznych oraz u gospodarzy lokali, którzy mogą być obowiązani
do przestrzegania oddzielnych, szczegółowych przepisów.
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Jedna uwaga do wpisu “Informacja Zarządu Fundacji BSK AA w Polsce z dnia 03.06.2020

 1. szpinak

  Mam nowszą odpowiedź na pytania BSK z 20.06
  ,,Główny Inspektor Sanitarny, prowadząc swoją działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizując swoje ustawowe kompetencje we współpracy z innymi organami administracji publicznej. Nie jest, zatem właściwy i kompetentny do autonomicznego określania zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych lub instytucjach, które są nadzorowane lub podlegają innym organom administracji publicznej.”
  Jakim to organom administracji publicznej podlega Światowa Wspólnota AA które organy ją nadzorują?
  Czy wreszcie to BSK zrozumie że nie ma prawa zadawać takich pytań komukolwiek spoza Wspólnoty AA bo łamią w ten sposób tradycje I , II, IV i X .
  I co dalej pisze Główny Inspektor Sanitarny ,,W związku z powyższym prosimy o opracowanie przez poszczególne kluby AA, specyficznych dla siebie procedur mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2).”
  Dlaczego BSK pyta instytucje, które jej pasują?? Rzecznik Praw Obywatelskich ma zupełnie inne zdane co do przepisów dotyczących tej zarazy. Czy uczestnicy AA też mogą zgadzać się albo nie zgadzać się z tymi zasadami? To nie są zasady AA.
  O zasadach obowiązujących na mitingu decyduje SUMIENIE GRUPY nie BSK. Jedynym autorytetem jest Bóg
  Tradycja II.,, Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg..”
  Proste? Dalej
  Tradycja IV ,,Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach ….
  Tradycja X ,,Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.”
  AA nie zajmują stanowiska. BSK NIE MA PRAWA ZAJMOWAĆ JAKIEGOKOLWIEK STANOWISKA. AA nie zajmują się bezdomnymi, rasizmem, aborcją, gruźlicą, cukrzycą ani żadną inną zarazą.
  Następnym razem zadajcie to pytanie biskupowi lub jakiemuś ważnemu terapeucie.
  Pogody Ducha

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.