Ostatni miting. Ciekawa spikerka z Tradycji 1-6.

Na wstępie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Bogdanowi za to że do nas przyjechał i za bardzo pouczające wystąpienie na temat tradycji.  Jest to już druga spikerka Bogdana na naszej grupie. Wcześniej mówił o krokach. Poniżej kilka zdań, które udało nam się zanotować podczas jego spikerki.

3 Legaty AA

1 Legat – kroki
2. Legat – tradycje (Bill napisał Tradycje w roku 1945, ukazały się w 1946, a zostały przyjęte przez Konferencję Światową w roku 1952)
3. Legat- koncepcje – służba (zostały zatwierdzone w 1962 roku)

 Po co zostały wprowadzone tradycje?

1. Z historii wiemy, że pierwszą wspólnotą, która wspierała zdrowienie alkoholików byli – WASZYNGTOŃCZYCY, na początku ich działalności było dobrze jednak później się podzielili

2. Kolejna wspólnota to były GRUPY OKSFORDZKIE – grupy religijne ale bardzo tolerancyjne – to oni wprowadzili pojęcie siły wyższej jakkolwiek ją pojmujesz

3. Kolejna wspólnota to była wspólnota Anonimowych Alkoholików.

1 i 2 nie miały tradycji i zniknęły. Bill W to zauważył i napisał 12 tradycji wspólnoty AA. Bill spisał to co jest najważniejsze i czym wspólnota AA ma się zajmować.  Chodziło o to aby nie rozmył się główny cel – czyli wspólne zdrowienie z alkoholizmu. (wcześniejsze grupy po jakimś czasie zajmowały się wieloma aspektami i dlatego nie przetrwały)

Tradycja 1
Najważniejsza cecha wspólnoty: JEDNOŚĆ, jedność wśród członków wspólnoty, bez wspólnoty i drugiego alkoholika wrócimy do picia
Tradycja 1 mówi o jedności, natomiast zagrożenia jedności wskazują Tradycje 2-11, Tradycja 12 pokazuje sposób utrzymania jedności

Tradycja 2
Jest to jedyna Tradycja, która w wersji używanej(krótkiej) jest dłuższa niż w wersji podstawowej(pierwotnej). W oryginale
użyto słowa najważniejszy autorytet, a w polskim tłumaczeniu użyto słów: „jedyny i najwyższy”, co sugeruje, że nie ma innych autorytetów, a to nie jest prawdą.

Przyjmujemy, że głosowaniem Bóg przemawia przez sumienie grupy. Służebni nie rządzą a tylko wykonują ustalenia grupy. W grupach powinni być „liderzy”, którzy wyznaczają kierunek – to osoby zaangażowane, oni też nie rządzą a jedynie coś proponują a to jest wprowadzane głosami sumienia grupy

Tradycja 2 mówi o służbach i nawiązuje do koncepcji. Mówi się, że koncepcje to też są tradycje bo dbają o jedność,

Tradycja 3
Mówi o tym, że nie możemy nikogo do wspólnoty przyjmować ani wyrzucać. Oznacza to, że każdy sam decyduje o tym czy należy do wspólnoty. Ważna jest „CHĘĆ”. Pijany na mitingu też jest mile widziany. Nie wolno pytać o czas abstynencji, są to pytania niezgodne z 3 tradycją.  Tylko Bóg – jakkolwiek go pojmujesz może nas oceniać.

Tradycja 4
Kontrowersyjna tradycja. Część I tej tradycji mówi o NIEZALEŻNOŚCI. Część II mówi o dbaniu o wspólne dobro. Gdzie zatem należy postawić granicę? Jest to dość płynne. Sumienie grupy musi się zastanowić jak ich decyzje wpływają na wspólne dobro i dobre imię wspólnoty. np. : wprowadzanie „dodatków”religijnych – to może zrazić nowe osoby, które stwierdzą że całe AA tak działa

Tradycja 5
Grupa powinna się zajmować pomaganiem alkoholikowi a nie wszystkim innym. I nie chodzi tylko o alkoholików z ulicy, którzy jeszcze piją i nie są we wspólnocie. Dotyczy to nas wszystkich bo i my w każdej chwili możemy zacząć pić. Tradycja 5 oznacza również, że nie możemy nikogo pod wpływem alkoholu wyprosić z mitingu. Powinniśmy się spotykać po to aby sobie pomagać a nie na kawę czy ciastka. Mamy rozmawiać o zdrowieniu i trzeźwieniu, mamy nieść posłanie

Tradycja 6
Mówi o tym, że grupa AA nie powinna się z nikim wiązać. Możemy współpracować ale nie może być tak, że AA firmuje swoją nazwą to przedsięwzięcie. Możemy być zaproszeni i dzielić się swoim doświadczeniem. Nigdy i nigdzie w nazwach obok innych nazw nie powinna pojawiać się nazwa AA. Grupa AA nie powinna łączyć się z inną instytucją, parafią, klubami trzeźwościowymi. Możemy pomagać ale się nie łączyć i wiązać.