18.01.2017 spikerka na grupie Biskupin

W dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 18:00 na Grupie Anonimowych Alkoholików
,,BISKUPIN” (https://grupakrokowa123.wordpress.com/grupa-biskupin/) we Wrocławiu przy ul. Wittiga 10., w salce parafialnej odbędzie
się mityng w temacie: „Służba Łącznika w Zakładzie Karnym”. Doświadczeniem
podzieli się KaziuDJs, były łącznik z Zakładem Karnym przy ul. Fiołkowej 38.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących nieść posłanie do Zakładów Karnychoraz osoby zainteresowane ta służbą.
Dojazd tramwajem 1,2,4,10 autobus 145,146 przystanek za ZOO (parafia za
akademikami).