28.11.2016 XXV rocznica Grupy Arka z Oleśnicy

Grupa Arka z Oleśnicy, zaprasza na XXV rocznicę powstania grupy, dnia 28
listopada br., miting otwarty, odbędzie się przy ulicy Kazimierza Wielkiego
8 o godzinie 18:00.

Więcej inoformacji o grupie na wykazie mitingów dolnośląskich: http://www.aa.org.pl/mityngi/index009.htm