29.11.2016 XVI rocznica Grupy Słoneczko z Łoziny

Grupa Słoneczko z Łoziny, zaprasza na XVI rocznicę powstania grupy, dnia 29
listopada br., miting otwarty, odbędzie się przy ulicy Milickiej 6 o
godzinie 18:00.

Więcej inoformacji o grupie na wykazie mitingów dolnośląskich: http://www.aa.org.pl/mityngi/index009.htm