Codzienne zadania krok 1-3 (program 12 kroków anonimowych alkoholików)

Modlitwa poranna

 • o trzeźwy dzień
 • powierzenie woli
 • przypomnienie kroków, podsumowanie ich, przypomnienie zadań

W ciężkich chwilach

 • modlitwa o przewodnictwo
 • telefon do sponsora
 • wszystko czego nauczyłeś się w krokach 1-3

Urazy

 • zapisuj, pamiętaj, módl się za osoby do których czujesz urazy

Wdzięczności

 • zapisuj, pamiętaj, dziękuj

30 minut tylko dla dzieci

30 minut tylko dla żony

Bezinteresowny telefon do kogoś

Modlitwa wieczorna

 • codzienne refleksje
 • Wielka Księga
 • 12 krokóww
 • innne  … ??