19.01.2019 spotkanie Intergrupy Odra – Warsztaty!

Zapraszamy na spotkanie IG Odra:19.01.2019 o godzinie 9.00 w salce gupy Halina ul. Traugutta 34a.
oPodczas spotkania ddębęda się warsztaty: „Służba a życie rodzinne, prywatne i zawodowe.”
Zapraszamy wszystkich chętnych, mandatariuszy lub reprezentantów z jednorazowym mandatem.
Zadbajmy proszę żeby każda grupa miała swojego reprezentanta we wspólnocie. Każde działanie lub jego brak ma wpływ na cale AA. Razem możemy więcej.
Służebny IG Odra – Piotr.