Konferencja regionu AA Dolnośląski – 10.2020

Drodzy AA, mandatariusze grup AA, służebni grup, intergrup, regionu.
W załączniku program tegorocznej Konferencji Regionu AA Dolnośląski. Ze względu na pandemię COVID-19 decyzją Rady Regionu AA Dolnośląski z uwagi na bezpieczeństwo jej uczestników Konferencja została wyjątkowo skrócona do jednego dnia.
Przypominam o składaniu pytań i wniosków do Konferencji do końca września br. Zachęcam do licznego udziału w Konferencji.
Pogody Ducha. W imieniu służb Regionu AA Dolnośląski, Przemek – sekretarz regionu.

Pozdrawiam, PD – Rafał, łącznik internetowy Regionu AA Dolnośląski.

Program Konferencji 2020