Niesienie posłania

Nasza grupa bierze aktywny udział w niesieniu posłania alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Wraz z członkami innych grup regularnie prowadzimy mitingi informacyjne we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Korzeniowskiego na:

1. Oddziale detoksu – raz na 2 tygodnie
2. Oddziale terapii stacjonarnej (popularnie zwanym Olo) – raz na 6 tygodni
3. Oddziale terapii dochodzącej – raz na 8 tygodni

Prosimy wszystkich chętnych z innych grup, którzy chcieliby również nieść posłanie o kontakt z nami na email:grupakrokowa123@o2.pl