Biuletyn Regionu AA Dolnośląski – Co gdzie kiedy.

Z małym opóźnieniem ale umieszczamy biuletyn grudniowy „Co Gdzie Kiedy” – bardzo dużo informacji. Następnym razem postaramy się umieścić natychmiast.

Biuletyn w pliku PDF poniżej:

C_G_K_grudzień2019