Prośba do łączników ZK i AŚ

Drodzy.
Jak wiecie wszystkie nasze spotkania w jednostkach penitencjarnych zostały wstrzymane do odwołania. Niestety osadzeni tak naprawdę zostali bardzo często bez jakiegokolwiek kontaktu ze strony Wspólnoty. Mam nadzieję, że chociaż niektórzy z nas utrzymują z nimi kontakt telefoniczny. W tym dziwnym czasie możemy też, jako Wspólnota AA, wspomóc naszych uczestników „za murami” biuletynami Nadzieja i Zdrój.
Proszę wszystkich łączników do ZK i AŚ lub wolontariuszy utrzymujących kontakt z jednostkami penitencjarnymi o wysondowanie ewentualnej ilości egzemplarzy naszych biuletynów i sposobu ich przekazania dla naszych Przyjaciół (czy poprzez zostawienie ich na bramie czy z pomocą poczty czy firm kurierskich). Najlepiej w tym celu skontaktować się z działem penitencjarnym, psychologami, wychowawcami czy opiekunami grup – osobami, z którymi do tej pory się kontaktowano.
Drodzy łącznicy.

Gdy będziecie mieli już informacje o zapotrzebowaniu na biuletyny prosimy o przekazanie tych danych do sekretarzy lub rzeczników intergrup, łącznika internetowego regionu ( dolnoslaski@aa.org.pl  <mailto: dolnoslaski@aa.org.pl>) lub bezpośrednio do mnie ( przemekprzem@icloud.com  <mailto: przemekprzem@icloud.com>).

Postaramy się o pomoc w przekazaniu potrzebnych biuletynów. W załączniku apel redakcji Nadziei. Pozostaję do Waszej dyspozycji – Przemek, sekretarz regionu.