Prośba redakcji biuletynu „Nadzieja”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju, zawieszone zostały wszystkie
mityngi AA w zakładach karnych i aresztach śledczych. Osadzeni potrzebują innego
możliwego wsparcia. Jedynym sposobem jest dostarczenie naszym braciom i siostrom
biuletynów Anonimowych Alkoholików, przede wszystkim biuletynu „Nadzieja”,
skierowanego szczególnie dla tej grupy osób.
Redakcja biuletynu „Nadzieja” apeluje do koordynatorów i łączników z ZK i AŚ, a także
innych osób uczestniczących w niesieniu posłania AA za więzienne mury, aby w tej trudnej
sytuacji spróbować dostarczyć biuletyny do potrzebujących za pośrednictwem naszych
przyjaciół profesjonalistów pracujących w zakładach karnych.
Właśnie ukazał się nowy numer naszego czasopisma, więc zróbmy wszystko w swoich
regionach oraz intergrupach, aby osadzeni mogli poczytać doświadczenia innych
Anonimowych Alkoholików. Niech nasze serca przepełnia wdzięczność w służeniu i
działaniu.
Redakcja biuletynu „Nadzieja”

Pozdrawiam, PD – Rafał, łącznik internetowy Regionu AA Dolnośląski.