Rada powierników – terminy spotkań sprawozdawczo-wyborczych

Rada Powierników
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce
terminy spotkań wyborczych
             Drodzy Przyjaciele
Dużymi krokami zbliżają się terminy dorocznych regionalnych spotkań sprawozdawczo-wyborczych. Wciąż pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna
w naszym kraju sugeruje, że prawdopodobnie nie będzie możliwe fizyczne zorganizowanie takich spotkań. A jak wiemy, jeśli choć w jednym Regionie nie zostaną wybrani Delegaci oraz kandydaci na Powiernika, to spotkanie Konferencji Służby Krajowej staje się bezcelowe.
Jako Rada Powierników staramy się, w porozumieniu ze służbami Regionów, wypracować rozwiązania na czas, który jest bez precedensu w historii naszej Wspólnoty. Nie ma w naszej Karcie Konferencji zapisów regulujących postępowanie w takiej sytuacji. Dlatego musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i wspólnie znaleźć dobrą drogę.
Jednym z rozwiązań proponowanych przez służby Regionów jest organizacja spotkań regionalnych za pośrednictwem telekonferencji lub komunikatorów internetowych, ale służby części Regionów określają ten pomysł jako niemożliwy
do przeprowadzenia w ich warunkach.
Wśród najczęściej rozważanych jest opcja przeniesienia spotkań wyborczych
w Regionie na jesień, a Konferencji Służby Krajowej na wiosnę. To rozwiązanie dałoby nam więcej czasu, ale wobec dynamicznego rozwoju sytuacji, nawet ono
nie jest pewne. Gdyby do tego doszło, wtedy w sposób oczywisty, wszystkie terminy, łącznie z datą spotkania Komisji Nominacyjnej, ulegną przesunięciu. Automatycznie przedłużą się również kadencje wszystkich służb, zarówno
w Regionach, w których nie odbędą się wybory, jak i w Służbie Krajowej.
Według naszej wiedzy decyzje w tych sprawach w wielu Radach Regionu mają zapaść po świętach. Prosimy służby Regionów o pozostawanie w ścisłym kontakcie zarówno z Intergrupami, jak i Delegatami oraz Powiernikami nominowanymi
z Waszego Regionu. Delegatów KSK prosimy o szczególne zaangażowanie
i wsparcie dla ich Regionów oraz aktywną pomoc w organizacji niesienia posłania
w tak trudnych warunkach.
Pokora, będąca efektem naszego programu, nauczyła nas godzić się z tym, na co nie mamy wpływu, wzywając jednocześnie do racjonalnego działania. Jesteśmy przekonani, że w duchu jedności przetrwamy ten trudny czas i wyjdziemy z niego mocniejsi i bardziej doświadczeni.
Z życzeniami Pogody Ducha – Rada Powierników SK