Grupa AA Nowa Nadzieja informuje o formie mitingów w czasie ograniczeń związanych z pandemią.

Sumienie grupy podjęło decyzję, że aż do odwołania wprowadza mitingi pięcioosobowe. Jeżeli chcesz wziąć udział w mityngu stacjonarnym to zgłoś chęć udziału rzecznikowi grupy Marcinowi wysyłając smsa pod nr. tel. 502 132 741 podając swoje imię, dzień mitingu oraz godzinę.

Mitingi będą odbywały się w niedziele w dwóch salach o godz. 19: 00 i w dwóch salach o godz. 20:00. Jeżeli zgłoszeń będzie więcej wprowadzimy dodatkową godzinę mitingów.

W razie pytań prosimy o kontakt z rzecznikiem grupy, tel. jak wyżej.

Ponadto działają mitingi on-line. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej grupy Wsparcie 1,2,3:  www.gwk123.org  Mityngi on-line odbywają się w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 21:00.

Pogody ducha

Marcin