Ostatni miting – Duchowość.

Dziękujemy Pawłowi za bardzo ciekawą spikerkę. Czekamy na materiał od niego i na tej podstawie przygotujemy krótką notatkę.