Bogdan z Opola – Koncepcja 9

Dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w służbach. Przewodzenie służbom, pierwotnie sprawowane przez Założycieli, powinno być sprawowane przez Powierników.

Dobrzy przywódcy oraz skuteczne i właściwe metody ich wybierania na wszystkich poziomach służb mają krytyczne znaczenie dla naszych przyszłych działań i bezpieczeństwa. Przewodzenie służbom światowym, realizowane pierwotnie przez założycieli AA, musi być kontynuowane przez Powierników Zarządu Służb Ogólnych Anonimowych Alkoholików.

Chcąc prowadzić, należy umieć lub się nauczyć oświetlać drogę, którą się idzie i prowadzi innych. Chcąc przewodzić należy mieć lub posiąść zaletę posłuszeństwa wobec wspólnego sumienia i zasad Wspólnoty AA.

Co to jest więc to przywództwo, kim są przywódcy we Wspólnocie? Przywódcami, lub jak ktoś woli Liderami Wspólnoty AA są Powiernicy, Delegaci na Konferencję, wszystkie osoby pełniące służbę w Regionach, Intergrupach i Grupach. To oni sprawują przywództwo w schedzie po Założycielach.

Koncepcja IX podkreśla olbrzymia rolę w wyborze właściwych osób do służb Wspólnoty. Nie każdy nadaje się do każdej służby. Wpływają na to różne czynniki. Nie chodzi tu wcale o różnicowanie członków Wspólnoty na lepszych lub gorszych, na mądrzejszych, czy głupszych – to pojęcia względne. Chodzi o to, że każdy człowiek posiada swoją granicę określoną jako „płaskowyż Petera” (od psychologa Laurence Peter a, badającego dziedzinę niekompetencji). Niekompetencja pojawia się zarówno na wszystkich stopniach hierarchii, jak i we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tłumacząc prosto i odnosząc się do naszej przestrzeni polega to na tym, że ktoś może być świetnym mandatariuszem, ale już jako rzecznik Intergrupy się nie sprawdzi, bo nie będzie umiał spojrzeć na Wspólnotę z płaszczyzny Regionu. I nie jest to żadną winą tego człowieka. Jego winą będzie niewątpliwie fakt, że zdając sobie sprawę ze swoich granic – stara się o służbę na niższym(odwrócony trójkąt) szczeblu.

Trzeba też być świadomym, że ktoś może mieć tendencje do narzucania swojej woli, nawet w najlepszej wierze i będzie przekonany o swojej nieomylności. Pisze o tym Bill w 12/12 (str.103).

Po to więc stworzono IX Koncepcję, aby chronić Wspólnotę przed rządami ludzi, którzy się do tego zwyczajnie nie nadają. Dlatego tak ważna jest sprawa dobrze przemyślanej decyzji, komu Grupa, Intergrupa, itd. daje kredyt zaufania. Jako przyjaciel z AA może ktoś być super, ale nie znaczy to, że należy go „w ciemno” wybierać na np. mandatariusza, bo nie poradzi sobie ze służbą i może doprowadzić do upadku Grupy.

Należy więc zawsze pamiętać o czym jest Koncepcja IX. Odnosi się to zwłaszcza przy wyborach jakiejkolwiek służby. To właśnie dlatego nie należy wybierać osób „z łapanki” i dlatego zawsze powinno być więcej kandydatów niż jeden do służby. Dotyczy to zarówno gospodarza grupy, jak jej mandatariusza i wszelkich innych służb.