Tradycja 10 AA – Bogdan z Opola

TRADYCJA 10

Dziesięć – Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

Wersja pełna: Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii.

Tradycja dziesiąta wskazuje, że to co się dzieje poza Wspólnotą AA nie powinno być przedmiotem naszego zainteresowania. Powinniśmy się zajmować tylko sprawami Wspólnoty i realizować swój główny i jedyny cel(Tradycja 5).

Czym powinniśmy się kierować?

Nie łączymy się z żadnym podmiotem zewnętrznym(Preambuła);

Nie łączymy się z żadną religią(Preambuła);

Mamy tylko jeden cel i tylko nim się zajmujemy(Tradycja 5);

Realizujemy jedyny cel swoimi metodami(Tradycja 6);

Nie komentujemy żadnych zewnętrznych wydarzeń;

Nie komentujemy, ani nie reagujemy nawet na zdarzenia, które dotykają Wspólnotę(opinie, komentarze, pomówienia);

Bill napisał tą Tradycję pomny losu poprzedniczek Wspólnoty AA – Towarzystwa im. Georga Washingtona i Grup Oxfordzkich. Oba te Stowarzyszenia początkowo zajmowały się pomocą alkoholikom, ale niestety dla nich zaczęły też zabierać stanowiska w sprawach, które nie ich dotyczyły. To doprowadziło do podziałów(brak jedności – Tradycja 1) i sporów. Zaczęto sobie udowadniać swoje racje i stracono z oczu główny cel – pomoc alkoholikom.

Dlatego Wspólnota AA nie uczestniczy w życiu publicznym, nie komentuje żadnych spraw poza wspólnotowych, nawet tych, które dotykają Wspólnoty.

Nikt nie został upoważniony do reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz.

Nasza Wspólnota nie ma przywódców (co wynika m.in. z Tradycji 9), więc nawet jeżeli Alkoholicy chcieliby zająć stanowisko wobec jakiejś kwestii, to nie ma uprawnionego do występowania w imieniu Wspólnoty.

Bill napisał: „Jakby instynktownie wiedzieliśmy od samego początku, że niezależnie od presji nie wolno nam nigdy zajmować publicznego stanowiska jako AA w żadnym sporze, choćby i bardzo ważnym.”

Tradycja 10 nie zabrania nikomu mieć swojego zdania na różne tematy. Jednak swoje zdanie można wyrazić prywatnie i nie w trakcie spotkań Wspólnoty(mityng).

Wspólnota AA została stworzona w ściśle określonym celu: pomocy alkoholikom zarówno tym cierpiącym, jak i trzeźwiejącym. I na tym powinna skupić swoje działania.

Tradycja 10 zawiera się także w Preambule AA, a raczej jej fragmencie: „Wspólnota AA……… nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów”.

         

                                                                                     Bogdan z Opola