Bogdan z Opola – Tradycja 8

DZIAŁALNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE POWINNA NA ZAWSZE POZOSTAĆ HONOROWA; DOPUSZCZA SIĘ JEDNAK ZATRUDNIANIE NIEZBĘDNYCH PRACOWNIKÓW W SŁUŻBACH AA

 

Wersja pełna: Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować nie alkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku.

 

Krok 12 mówi o niesieniu posłania, a Tradycja 5 precyzuje, kto ma nieść posłanie. Ma to robić grupa. Tradycja 8 ostrzega, aby nie ulec pokusie i za niesienie posłania nie brać pieniędzy. Działa tu zasada: „darmo dostałeś – darmo dawaj”.

Nie mamy prawa brać pieniędzy za samo niesienie posłania, natomiast koszty niesienia posłania Wspólnota winna nam zwracać, aby nikt się nie stał fundatorem Wspólnoty i nie złamał Tradycji 7.

Natomiast może się zdarzyć tak, że będziemy musieli zatrudnić jakąś osobę, aby wykonała potrzebne prace, niezwiązane z niesieniem posłania. W takim przypadku należy dążyć do zatrudnienia alkoholika, aby wspierać swoich członków.

Przykładem zatrudnionego alkoholika jest dyrektor BSK, czy paru innych pracowników BSK. Nie można jednak zatrudniać zbędnych pracowników, aby nie uszczuplać zasobów finansowych potrzebnych do niesienia posłania. Gdy zatrudnimy kogoś należy mu wypłacać pensję. Ile płacić? Nie ma sztywnego cennika. Moim zdaniem wysokość pensji powinna wystarczać na utrzymanie się.

Z Tradycji 8 wynika jeszcze jedno. Otóż anonimowy alkoholik nie powinien stać się zawodowcem, czyli wykorzystywać Programu do pomocy alkoholikom i brać za to pieniądze. Nie powinno się uczyć terapeutów naszego Programu Zdrowienia(Program 12 Kroków), bo oni pomagają innym biorąc za to opłatę.

Uważam, że granica której przekroczyć nie powinienem, jeżeli jestem uczciwy, leży w pytaniu: czy zarabiam na tym, że jestem członkiem Wspólnoty? Jeżeli tą granicę przekroczę, to złamię 8 Tradycję.