To nie jest oficjalna strona AA.

Strona www.gwk123.org powstała przede wszystkim po to aby nieść posłanie alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Dzięki tej stronie cierpiący alkoholicy kontaktują się trzeźwiejącymi alkoholikami ze wspólnoty AA i uzyskują bezinteresowną pomoc.

Strona www.gwk123.org  powstała również po to aby członkowie wspólnoty AA mogli dzielić się doświadczeniem, siłą, nadzieją oraz spostrzeżeniami i opiniami na temat trzeźwienia i samej wspólnoty AA.

Na tej stronie znajdziesz indywidualne opinie i doświadczenia uczestników wspólnoty AA, które  nie zawsze są zgodne z oficjalnym stanowiskiem AA. Niektóre podawane informacje, oraz linki do różnych stron nie zawsze są zgodne z oficjalnym stanowiskiem AA.  Jedyne oficjalne stanowisko AA znajdziesz na oficjalnej stronie  AA https://aa24.pl lub https://aa.org.pl oraz w oficjalnej literaturze, ulotkach i materiałach AA.